Skip links

Тасралтгүй найдвартай үйл ажиллагаа – Илланай ББСБ

Илланай ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны зээлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр 19 жилийн турш тасралтгүй,  найдвартай түргэн шуурхай үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна.

Бид өрхийн болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг түргэн хугацаанд, эрсдэлгүйгээр хангах, харилцагч нарын хөрөнгийг найдвартай хадгалж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхээр харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагыг тогтмол судалж, тэдгээрийн эрэлтэд бүрэн нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгож байна.

Таны санхүүгийн хэрэгцээг хамгийн хурднаар ӨДӨРТ нь шийднэ

Leave a comment