Зээлийн тооцоолуур

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зээл

Хөдлөх хөрөнгө /тоног төхөөрөмж, авто машин гэх мэт/ худалдан авах зорилгоор өөрийн эзэмшлийн үл хөрөнгөө барьцаалан авах зээл юм.

Зээлийн нөхцөл Yзүүлэлт
Зээлийн хэмжээ 1-50,0 сая хүртэл  төгрөг
Зээлийн хүү /сарын/ 3,0%
Зээлийн барьцаа хөрөнгө Орон сууц, хашаа байшин, авто зогсоол, өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй газар
Үйлчилгээний шимтгэл Зээлийн үнийн дүнгээс 0.5%
Зээлийн хугацаа 1-24 сар
Зээл шийдвэрлэх хугацаа Ажлын 2-3 хоног

Бүрдүүлэх материал:

Зээл эргэн төлөх орлогоо баталсан материал барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хамт авч ирж уулзах.

 

Back to Top