Зээлийн тооцоолуур

Шуурхай зээл

Иргэдийн хувийн болон бизнесийн яаралтай хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулсан тодорхой зориулалт, хугацаа, хүүтэй байх зарчмыг баримтлан орон сууц барьцаалж олгогдох шуурхай зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн нөхцөл Yзүүлэлт
Зээлийн хэмжээ 1-5,0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /сарын/ 3,0%
Зээлийн барьцаа хөрөнгө  Орон сууц
Үйлчилгээний шимтгэл Зээлийн үнийн дүнгээс 0.5%
Зээлийн хугацаа 1-12 сар
Зээл олгох хугацаа Өдөрт нь

Mатериал бүрдүүлэхгүй

 

 

Back to Top