Зээлийн тооцоолуур

Хэрэглээний зээл

Хэрэглээний зээл нь  орлого нь сүүлийн 4-6 сард тогтворжсон  цалингийн  буюу бизнесийн орлоготой хувь хүн, айл өрхд уян хатан нөхцлөөр өрхийн болон хэрэглээний хэрэгцээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх  зорилгоор олгодог зээл юм.

Зээлийн нөхцөл Yзүүлэлт
Зээлийн хэмжээ 1-50,0 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү /сарын/ 3,0%
Зээлийн барьцаа хөрөнгө Орон сууц, хашаа байшин, авто зогсоол, өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй газар
Үйлчилгээний шимтгэл Зээлийн үнийн дүнгээс 0.5%
Зээлийн хугацаа 1-24 сар
Зээл шийдвэрлэх хугацаа Ажлын 2-3 хоног

 

Бүрдүүлэх материал:

Зээл эргэн төлөх орлогоо баталсан материал барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хамт авч ирж уулзах.

 

Back to Top