Зээлийн тооцоолуур

Бизнесийн зээл

Бизнесээ өргөжүүлж, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнийхээ цар хүрээг нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн татан авах, богино хугацааны санхүүжилт хийх зэрэг хэрэгцээндээ зориулсан зээл юм.

Зээлийн нөхцөл Yзүүлэлт
Зээлийн хэмжээ 1-50,0 сая хүртэл  төгрөг
Зээлийн хүү /сарын/ 3,0%
Зээлийн барьцаа хөрөнгө Орон сууц, хашаа байшин, авто зогсоол, өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй газар
Үйлчилгээний шимтгэл Зээлийн үнийн дүнгээс 0.5%
Зээлийн хугацаа 1-24 сар
Зээл шийдвэрлэх хугацаа Ажлын 2-3 хоног

 

Бүрдүүлэх материал:

Зээл эргэн төлөх орлогоо баталсан материал барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хамт авч ирж уулзах.

 

Back to Top